Rozwiązania krzyżówek

Regulamin odbioru nagród → POBIERZ

Informacje i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych dla potrzeb organizowanych konkursów:

1. Administratorem danych osobowych są Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie procedury wyłonienia zwycięzców konkursu.

3. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu.

4. Osobie, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania swoich danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.