Ważne telefony i adresy e-mail

Policja
997, 112, 32 296 12 00
e-mail: oficer-dyzurny@sosnowiec.slaska.policja.gov.pl

Straż Pożarna
998, 112, 32 363 18 40/41
www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Pogotowie
999

Straż Miejska
986, 32 296 06 54
e-mail: straz@um.sosnowiec.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
32 266 52 20
e-mail: wzk@um.sosnowiec.pl

Pogotowie energetyczne
991, 32 292 16 97

Pogotowie gazowe
992, 32 266 33 56

Pogotowie ciepłownicze
32 266 31 48

Pogotowie wodno-kanalizacyjne
994, 32 292 51 98

Policyjny telefon zaufania
32 296 13 50
(czynny całą dobę)

Telefon zaufania do Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Alkoholowych
32 266 24 34
(czynny w godz. 19 do 22 od poniedziałku do piątku)

Telefon Ośrodka Interwencji Kryzysowej
32 298 93 87
(czynny całą dobę)

Miejski Rzecznik Konsumenta
32 296 04 28
e-mail: rzecznik@um.sosnowiec.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32 296 22 01
e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl

Urząd Miejski Centrala
32 296 06 00

Centrum Informacji Miejskiej
32 265 60 04
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl

Powiatowy Urząd Pracy
32 297 87 00
e-mail: info@pup.sosnowiec.pl

ZUS
22 560 16 00

Urząd Skarbowy
32 368 87 76, 32 266 23 20
e-mail: us2429@sl.mofnet.gov.pl

Sosnowiecka Kuria Diecezjalna
32 293 51 51, 519 512 859, 519 512 860
e-mail: kuria@sosnowiec.opoka.org.pl

Teatr Zagłębia
32 266 11 27 (Biuro Obsługi Widzów), 32 266 87 66 (Kasy Teatru)