Kontakt

Kurier Miejski Czasopismo Samorządowe Sosnowca

Wydawca: Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Piotr Kłys
Numer NIP: 644-351-32-10
REGON: 362738290
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000580599
Numer konta bankowego: ING Bank Śląski O/Sosnowiec 68 1050 1214 1000 0090 8169 8574

Skład redakcji

Tomasz Szymczyk, Sylwia Turzańska, Sylwia Kwaśniak
Biuro Reklamy: Beata Dudek
Autorzy współpracujący z redakcją:
Krzysztof Polaczkiewicz
Artur Ptasiński
Helena Pisarczyk

Potrzebujesz LOGO „Kuriera”?

Siedziba

Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
ul. 3 Maja 11, 41-200 Sosnowiec

Informacje kontaktowe

T. +48 600 676 194

Napisz do nas