Zagłębiowski Alarm Smogowy realizuje trzecią edycję kampanii społecznej #ZagłebieBezSmogu

Przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego: Aleksandra Rozner, Krzysztof Olszak i Rafał Psik podpisali w Krakowie w siedzibie Krakowskiego Alarmu Smogowego umowę na realizację trzeciej już edycji kampanii społecznej #ZagłebieBezSmogu.


W ocenie merytorycznej, złożony wniosek uzyskał najwyższą możliwą ocenę i zajął pierwsze miejsce. Głównym celem tegorocznej kampanii będzie podniesienie świadomości wśród społeczności lokalnej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego na temat zanieczyszczenia powietrza pochodzącego od niskiej emisji i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza w zimie oraz podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem informowania mieszkańców o wymogach obowiązującej od września 2017 roku w województwie śląskim Uchwały Antysmogowej. Kampania realizowana będzie do końca marca 2019 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców „Eco Rozwój”. Twarzą kampanii wybrano podobiznę Jana Kiepury w masce antysmogowej przygotowaną w ramach wolontariatu przez Pawła Graczyka z CUTberry.
W ramach kampanii przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego i członkowie Stowarzyszenia przeprowadzą min. przegląd filmowy o tematyce ekologicznej pt. „Punkt Krytyczny” w lokalnych zagłębiowskich ośrodkach kultury, spotkania i wykłady edukacyjne dla przedstawicieli władz lokalnych( również nauczycieli, rad dzielnic i lokalnych liderów), happening w przestrzeni miejskiej z udziałem przedszkolaków „Strażnicy czystego powietrza”.

Źródło i fot.: Zagłębiowski Alarm Smogowy.