W sobotę fragment ulicy Grota-Roweckiego będzie zamknięty

W sobotę od wczesnych godzin porannych do wieczora wyłączony z ruchu będzie odcinek ulicy Grota-Roweckiego od krzyżowania z aleją Mireckiego do ulicy Gospodarczej. Zakaz ruchu dotyczy również autobusów komunikacji publicznej, które będą jeździły objazdami.


Zmiany w organizacji ruchu związane są z układaniem ostatniej warstwy asfaltu na przebudowywanej ulicy Grota-Roweckiego (fragment od wysokości ul. Udziałowej do budowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą). W tym czasie dla linii autobusowych wyznaczone zostały trasy objazdowe:
- linie autobusowe nr 35, 88, 100 i 935 – po obsłużeniu przystanku „Sosnowiec Pogoń Grota-Roweckiego” – stanowisko w kierunku Czeladzi, trasy będą przebiegały aleją Mireckiego, ulicą Piłsudskiego i drogi ekspresowej S86 do włączenia się na trasę rozkładową na ulicy Grota-Roweckiego. Trasy powrotne będą przebiegały analogicznie, z uwzględnieniem przejazdu ulicą Piłsudskiego do ronda im. Władysława Szpilmana, tu nawrót i ponownie ulicą Piłsudskiego do alei Mireckiego. Przystanek „Sosnowiec Rudna Hallera” dla ww. linii zostanie zlokalizowany na ulicy Grota-Roweckiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Plonów. Wyłączone z obsługi zostanie stanowisko przystanku „Sosnowiec Pogoń Grota-Roweckiego” dla kierunku centrum. W zamian ww. linie będą obsługiwały przystanki: „Sosnowiec Stary Sosnowiec Odrodzenia” i „Sosnowiec Pogoń Aleja Mireckiego”. Wydłużenie trasy wyniesie 2,0 km w kursach do Czeladzi i 2,7 km w kursach do centrum Sosnowca.
- linie autobusowe nr 40, 91 i 807 – po obsłużeniu przystanku „Sosnowiec Pogoń Grota-Roweckiego” – stanowisko w kierunku Katowic, trasy będą przebiegały aleją Mireckiego, ulicą Piłsudskiego do włączenia się na trasy rozkładowe na przystanku „Sosnowiec Milowice Park Logistyczny”. Trasy powrotne będą przebiegały analogicznie, z uwzględnieniem przejazdu ulicą Piłsudskiego do ronda im. Władysława Szpilmana, tu nawrót i ponownie ulicą Piłsudskiego do alei Mireckiego. Przystanek „Sosnowiec Rudna Hallera” oraz stanowisko przystanku „Sosnowiec Pogoń Grota-Roweckiego” dla kierunku centrum zostaną wyłączone z obsługi. W zamian ww. linie będą obsługiwały przystanki: „Sosnowiec Stary Sosnowiec Ogrodzenia” i „Sosnowiec Pogoń Aleja Mireckiego”. Wydłużenie trasy wyniesie 0,8 km w kursach do Bytomia i Katowic i 1,3 km w kursach do centrum i Będzina.
- linie autobusowe nr 26 i 150 – od CWK trasy będą przebiegały bezpośrednio ulicami: Orlą i Będzińską do włączenia się na DK94. Trasy powrotne będą przebiegały analogicznie. Autobusy linii nr 150 w kursach do i z przystanku końcowego „Sosnowiec Rudna Stawowa” będą kursowały bezpośrednio z ulicy Będzińskiej ulicą Suchą. Wyłączone z obsługi zostaną przystanki: „Sosnowiec Pogoń Grota-Roweckiego”, „Sosnowiec Pogoń Gospodarcza I”, „Sosnowiec Pogoń Gospodarcza II” i „Sosnowiec Pogoń Sucha” – za wyjątkiem kursów kończących swoje trasy na ulicy Stawowej. Do obsługi włączone zostaną przystanki „Sosnowiec Pogoń Orla”, „Sosnowiec Pogoń Kościół” – dotyczy linii nr 150 oraz „Sosnowiec Pogoń Klub Kiepury”. Na linii nr 26 zamieniona zostanie obsługa stanowisk przystanku „Sosnowiec Pogoń Orla”. Stanowisko zlokalizowane przy hali sportowej będą obsługiwały autobusy jadące w kierunku szpitala, stanowisko zlokalizowane w rejonie budynku Neofillologii będą obsługiwały autobusy jadące w kierunku centrum. Nastąpi skrócenie tras przejazdu: w kursach do szpitala o 3,2 km (linia nr 26) i 1,9 km (linia nr 150); w kursach do centrum o 1,9 km (linie nr 26 i 150).
Uwaga: w celu wyrównania godzin odjazdów na dalszej trasie przejazdu, opóźnione o 7 minut zostaną odjazdy z przystanku początkowego „Sosnowiec Szpital Wojewódzki”.
- linia autobusowa nr 622 – po obsłużeniu przystanku „Sosnowiec Urząd Miasta” trasa będzie przebiegała ulicami: 3 Maja, Piłsudskiego, drogą ekspresową S86 i ulicą Grota-Roweckiego do włączenia się na trasę rozkładową na ulicy Gospodarczej. Trasa powrotna będzie przebiegała analogicznie. Wyłączony z obsługi zostanie przystanek „Sosnowiec Pogoń Grota-Roweckiego”. Na trasie objazdowej linia będzie obsługiwała przystanki: „Sosnowiec Estakada”, „Sosnowiec Dworzec PKP”, „Sosnowiec Osiedle Piastów”, „Sosnowiec Egzotarium”, „Sosnowiec Rudna Hallera” oraz „Sosnowiec Aleja Zwycięstwa”. Wydłużenie trasy wyniesie 2,0 km w kursach do ul. Stawowej i 2,1 km w kursach do Maczek.
- linia autobusowa nr 723 - po obsłużeniu przystanku „Sosnowiec Dworzec PKP” trasa będzie przebiegała ulicami: 3 Maja, Piłsudskiego, drogą ekspresową S86 i ulicą Grota-Roweckiego do włączenia się na trasę rozkładową na ulicy Gospodarczej. Trasa powrotna będzie przebiegała analogicznie. Wyłączone z obsługi zostaną przystanki: „Sosnowiec Stary Sosnowiec Odrodzenia”, Sosnowiec Pogoń Aleja Mireckiego” oraz stanowisko przystanku „Sosnowiec Pogoń Grota-Roweckiego” dla kierunku centrum. Na trasie objazdowej linia będzie obsługiwała przystanki: „Sosnowiec Osiedle Piastów”, „Sosnowiec Egzotarium” oraz „Sosnowiec Rudna Hallera”. Wydłużenie trasy wyniesie 0,8 km w kursach do Czeladzi i 0,2 km w kursach do Zagórza.


Źródło: UM Sosnowiec.