Ekososna z Ekostacji! Wymień surowce na sadzonki sosny.

Największa akcja ekologiczna w mieście
Już 15 lipca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Opadami Sp. z o.o. rozpoczyna akcję „Ekososna z Ekostacji! Wymień surowce na sadzonki sosny”, za pomocą której chce zachęcić mieszkańców miasta do zbiórki surowców wtórnych - butelek PET i aluminiowych puszek.


Akcja skierowana jest do wszystkich, którym bliska jest idea dbania o środowisko i ekologia. - Chcemy udowodnić, że mieszkańcy Sosnowca nie tylko ekologicznie podchodzą do życia, ale mogą i chcą propagować ekologiczny tryb życia - mówią organizatorzy.
Zbiórka surowców, które nadają się do ponownego wykorzystania, to doskonała okazja do ograniczenia wyrzucania odpadów, a tym samym przyczynienie się do pozytywnego postrzegania Sosnowca, jako miasta, które dba o naturę.
Akcja „Ekososna z Ekostacji! Wymień surowce na sadzonki sosny” potrwa od 15 lipca do 15 września 2018 r. Założeniem akcji jest zbiórka butelek PET i aluminiowych puszek. Każda osoba, która przywiezie do Ekostacji Juliusz - Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Sosnowiec, ul. Grenadierów 21) aluminiowe puszki i butelki PET, będzie mogła wziąć udział w akcji i zbierać punkty, by po zakończeniu akcji otrzymać sadzonkę sosny!
Jednorazowo trzeba przywieźć co najmniej 15 aluminiowych puszek i 20 butelek PET. Uczestnicy akcji otrzymają Ekokarty, na których będą mogli zbierać pieczątki za oddane surowce. Za każde oddane 20 butelek PET przysługuje 1 pkt.; za każde oddane 15 puszek aluminiowych również przysługuje 1 pkt. Zebranie 8 pieczątek upoważnia do odbioru sadzonki sosny.
- Zachęcamy do zbierania aluminiowych puszek i butelek PET i dostarczenia ich do Ekostacji Juliusz - Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - mówią organizatorzy.
W trakcie akcji MPGO Sp. z o.o., Organizator akcji, będzie publikować na stronie internetowej (www.mpgo.sosnowiec.pl) i w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpgo.sosnowiec) częściowe wyniki zbiórki w formie rankingu. Dla osoby, która zbierze największą ilość surowców Organizator ufunduje specjalną nagrodę.
- Chcemy zmotywować mieszkańców miasta do rywalizacji, nie tylko po to, by otrzymać sosnę, ale by żyć ekologicznie. Namów sąsiada i rywalizujcie w ilości zebranych surowców - zachęcają organizatorzy.
Uczestnikiem akcji może być każdy mieszkaniec Gminy Sosnowiec, który wnosi opłaty za zagospodarowanie odpadami.
Regulamin akcji znajduje się na stronie internetowej (www.mpgo.sosnowiec.pl), oraz w miejscu zbiórki surowców: Ekostacji Juliusz.
Ekostacja Juliusz czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00.
Rozpoczęcie akcji w Ekostacji Juliusz odbędzie się w niedzielę 15 lipca (Sosnowiec, ul. Grenadierów 21). W tym dniu na wszystkich, którzy odwiedzą Ekostację Juliusz i przywiozą surowce czekają drobne upominki.
Zakończenie akcji w sobotę 15 września 2018 r., w godz. 9.00 - 17.00.
Po zakończeniu akcji organizatorzy poinformują o tym, kto zdobył największą ilość punktów i przekażą informacje o sposobie i terminie odbioru sosen!

mpgo ekostacja