KONKURS TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 34

spotkanie przedszkolaków z patriotyzmem
10 maja w Przedszkolu Miejski m nr 34 zorganizowano kolejny już w tym roku szkolnym, Dzień Patriotyczny.


Ukształtowanie w małych dzieciach patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już w wieku przedszkolnym. Wyobraźnia małego dziecka, jego duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, a obraz ten pozostaje na całe życie. Od tego, jaki ten obraz Ojczyzny ukształtujemy w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących.

Dzień Patriotyczny, który został zorganizowany w PM 34 miał formę konkursu recytatorskiego. Było to spotkanie przedszkolaków z patriotyzmem w twórczości literackiej znanych polskich pisarzy. Przedszkolaki zaprezentowały z wielkim przejęciem przygotowane na konkurs wiersze o symbolach narodowych, o otaczającym nas świecie, o miłości do kraju. W konkursie nie było przegranych. Wszystkie dzieci otrzymały brawa oraz nagrody. W czerwcu planowany jest kolejny dzień w tej tematyce - w formie tańca i piosenki.

pm34 ktp1


fot. Przedszkole Miejskie nr 34 w Sosnowcu