Spotkanie członków Klubu AK w SP 6 i Gimnazjum 16 z Aleksandrem Tarnawskim

Wyjątkowe spotkanie uczniów ze świadkiem historii
Z inicjatywy Elżbiety Rudzkiej - opiekunki Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej działającego przy Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 16 dnia 28 marca odbyło się spotkanie z Aleksandrem Tarnawskim - ostatnim żyjącym Cichociemnym.

sp6gim16 ak1


Spotkanie miało miejsce w sali historycznej szkoły i uczestniczyli w nim uczniowie klasy 2c oraz członkowie Szkolnego Klubu Historycznego. Rangę wizyty podnieśli przybyli na nią goście: Stanisław Lis i Jan Musiał - członkowie Klubu AK oddz. Sosnowiec, Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca, Mateusz Bochenek, pełnomocnik prezydenta, Wacław Wójcik - ppłk. rez., przedstawiciel Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz Małgorzata Mike i Iwona Kasińska - dyrekcje szkoły.
Spotkanie ze świadkiem historii było wyjątkowe, bo wyjątkowy był gość. Aleksander Tarnawski to polski inżynier i chemik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Z 316 cichociemnych, zwanych w Polsce ptaszkami Aleksander Tarnawski jest ostatnim żyjącym. Celem jednostki podczas II wojny światowej było organizowanie i szkolenie ruchu oporu w okupowanym kraju. Żołnierze powracający z kursów do macierzystych jednostek byli zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy, stąd nazwa cichociemni. Aleksander Tarnawski opowiedział młodzieży, jaka drogę pokonał z Polski do Szkocji w latach 1939-1940, gdzie odbywał pierwsze szkolenia oraz jak został zrzucony do Polski. Po aklimatyzacji w Warszawie przez pewien czas pracował w komórce „Kratka" prowadzącej łączność między więźniami Pawiaka a Armią Krajową. W Świdrze ppor. Aleksander Tarnawski „Upłaz" otrzymał w maju 1944 roku przydział służbowy Armii Krajowej do Okręgu Nowogródek AK, gdzie dotarł – jako członek Organizacji Todta – około 22 czerwca 1944 roku, wraz z Gustawem Heczką, z którym razem byli desantowani. Pseudonim ''Upłaz'' (lekko nachylony teren) Aleksander Tarnowski zawdzięcza cioci, z którą uwielbiał wędrować po górach.

sp6gim16 ak2


Foto SP6 / Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu