Dwujęzyczne Klasy VII w SP nr 6 w Sosnowcu

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoły
Od 1 września 2018 r. utworzone zostaną klasy VII dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu.


Klasa dwujęzyczna to taka, w której uczniowie zdobywają wiedzę, posługując się dwoma językami: językiem polskim i językiem angielskim. Uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka obcego – angielskiego (5 godzin w tygodniu).
Dwa przedmioty nauczania prowadzone są w języku polskim i języku angielskim, np. chemia, fizyka, matematyka, geografia. Nauczanie prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotu i języka angielskiego.
Uczniowie klas VII rozpoczynają także obowiązkową naukę drugiego języka – języka niemieckiego (2 godziny w tygodniu).
Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z terminarzem do klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2018/2019 zostaną podane w marcu 2018 roku na stronie internetowej szkoły www.szkolap6.nazwa.pl w zakładce rekrutacja. Już teraz można na tej stronie zapoznać się z informacjami o naborze do klas.