Ścieżki edukacyjne, budki lęgowe i kolekcje roślin

Park prawdziwie różnorodny powstanie w Parku Kruczkowskiego
Na terenie Parku Kruczkowskiego, obok Egzotarium, powstanie „Park Bioróżnorodności".


Projekt zostanie dofinansowany w kwocie 3,8 mln zł z funduszy POIiŚ. W Parku Bioróżnorodności powstaną oczka wodne, pojawią się budki lęgowe dla ptaków, domki dla nietoperzy i owadów, a także rodzime kolekcje roślinne, m. in. kolekcje naturalistyczne: ols porzeczkowy, łęg wierzbowy, łąka rajgrasowa, kolekcja roślin systematycznych wzdłuż ścieżek, np. kolekcja paprotników oraz kolekcje tematyczne, obejmujące m. in. Rośliny wrzosowate, zioła i rośliny lecznicze, rośliny przyprawowe, zapachowe i kolekcja lawendy. Zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie, ławki, toalety oraz tablice informacyjne i edukacyjne. Ogród będzie ogrodzony naturalnymi zielonymi ścianami w formie żywopłotów. Dodatkowo przewidziano także budowę ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Piłsudskiego z bulwarem Przemszy. – Projekt zapowiada się bardzo ciekawie. Powstanie ogród z nowoczesną i atrakcyjną ścieżką edukacyjną dla dzieci i dorosłych, częściowo przeprowadzoną po drewnianych pomostach, aby umożliwić lepszą obserwację kolekcji roślinnych – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Ogród botaniczny będzie funkcjonalnie połączony z Centrum Edukacji Ekologicznej, które powstanie w Egzotarium. Dzięki temu zostanie stworzona możliwość organizowania m. in. interesujących zajęć terenowych. Bogactwo nasadzeń i uporządkowanie roślin w kolekcjach tematycznych, a także bliskość laboratoriów w Centrum Edukacji Ekologicznej ożywi ogród i pozwoli na nawiązanie współpracy ze szkołami, ośrodkami naukowymi, kołami hobbystyczny mi. Pozwoli także mieszkańcom na aktywną formę spędzania czasu w ogrodzie i organizację np. warsztatów barwierskich, perfumiarskich, czy kulinarnych – dodaje.
Prace budowlane w ramach tej inwestycji mają rozpocząć się w drugim kwartale przyszłego roku. Przypomnijmy, że równolegle będzie realizowany projekt „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych (ZPL)", na realizację którego zagłębiowskie gminy (w tym gmina Sosnowiec) mają zapewnione dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014 - 2020. Projekt składa się z dwóch zadań. Pierwszym z nich będzie przebudowa Egzotarium dla potrzeb utworzenia Centrum edukacji ekologicznej, modernizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji oraz rewitalizacja biologiczna Parku Tysiąclecia. Sosnowiec musi wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, wskazującym zakres rzeczowy i koszty niezbędne do poniesienia w ramach tego projektu. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja projektowa.
W ramach ZPL planuje się także rewitalizację ok. 44 ha Parku Tysiąclecia. Ten teren ma się przekształcić w obszar o charakterze leśnym z rodzimą fauną i florą. W planach jest wykarczowanie gatunków inwazyjnych, nasadzenia gatunków rodzimych, zamontowanie oświetlenia przy głównych alejach i większej liczby ławek oraz koszy na śmieci. Jeśli badania geologiczne potwierdzą zasadność tego pomysłu, zostanie pogłębiony na terenie parku zbiornik wodny i wybudowane zostaną pomosty nad terenami podmokłymi.
Zakończenie inwestycji planowane jest na ostatni kwartał 2019 r.