XII Śląskie Forum Abstynenckie

Rozmawiali o uzależnieniach i przemocy
Już po raz drugi Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich przy współudziale Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zorganizował Śląskie Forum Abstynenckie na temat „Uzależnienie od alkoholu, a przejawy różnych form przemocy".

XIIforum 2


W konferencji, która odbyła się 30 września w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza" w Sosnowcu, wzięli udział członkowie wszystkich czterech sosnowieckich stowarzyszeń abstynenckich, a także przedstawiciele śląskich stowarzyszeń abstynenckich, w sumie około 180 osób. Forum Abstynenckie swoją obecnością zaszczycili m.in. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca, Bożena Borowiec i Małgorzata Grządziel z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jan Garncarz, prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.
Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom merytorycznych wystąpień oraz bardzo dobrą organizację imprezy.

XIIforum 1