Wykonają dokumentację na przebudowę S1

Firma na wykonanie dokumentacji będzie miała 15 miesięcy
Katowicka spółka Complex Projekt będzie odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji dotyczącej połączenia sosnowieckiego odcinka trasy S1 (tzw. Wschodniej Obwodnicy GOP) z terenami inwestycyjnymi po dawnej kopalni piasku Maczki-Bór oraz z obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Dańdówka.


Na wykonanie dokumentacji będzie miała 15 miesięcy.
Sosnowiecki urząd wartość zamówienia oszacował na blisko 3 mln zł, a Complex Projekt zaproponował, że wykona zadanie za kwotę 1,3 mln zł. – W tej chwili podaliśmy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, co nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy. Pozostali oferenci mają teraz dziesięć dni na ewentualne odwołania. Po tym czasie będziemy mogli podpisać umowę – wyjaśnia Michał Zastrzeżyński, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Dokumentacja została podzielona na dwie części. Projekt obejmuje budowę częściowo bezkolizyjnego węzła na drodze S1, wraz z jej przebudową i poszerzeniem na długości ok. 1,1 km, a także budowę drogi o długości ok. 1,7 km, w tym skrzyżowania z łącznikiem do istniejącej drogi na terenach inwestycyjnych. – To efekt porozumienia, jakie zawarliśmy z GDDKiA. Po wykonaniu dokumentacji jej część przekażemy GDDKiA – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Na etapie budowy sosnowiecki samorząd będzie odpowiedzialny za realizacje węzła, wiaduktu i połączeń z drogami lokalnymi. Z kolei GDDKiA wykona przebudowę S1 wraz z poszerzeniem o pasy wjazdu i zjazdu do węzła. Budowa połączenia umożliwi wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów z Sosnowca, które w tej chwili, by dojechać do dużych zakładów, muszą przejechać przez pół miasta. Z kolei mieszkańcy zyskają połączenie z trasą S1. Władzom Sosnowca zależy na tym, aby budowa węzła była skoordynowana z inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli remontem ok. 5 kilometrów S1. W ramach tego zadania zostanie zmodernizowana trasa na odcinku od ulicy Lenartowicza do wysokości remontowanej obecnie estakady nad rzeką Bobrek. Projekt zakłada również budowę dwóch rond w ciągu ulicy Lenartowicza, co pozwoli na zlikwidowanie niebezpiecznych skrzyżowań.