XII Regionalny Turniej Ekologiczny „Bieg po zieloną gałązkę” rozstrzygnięty

Napisane przez Redakcja
na 28 kwiecień 2017

W Turnieju wzięło udział 12 trzyosobowych drużyn
W dniach 21 i 27 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu odbył się dwuetapowy XII Turniej Ekologiczny „Bieg po zieloną gałązkę", nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Sosnowiec, Arkadiusz Chęciński.

sp29 turniej eko2017 1


Celem turnieju było między innymi przybliżenie uczniom problematyki ochrony środowiska, zainteresowanie uczniów sprawami ekologii i sozologii oraz sprawdzenie wiedzy w tym zakresie.
Do udziału w turnieju zgłosiło się 12 trzyosobowych drużyn uczniów klas trzecich ze szkół podstawowych w Sosnowcu. W I etapie uczniowie rozwiązywali test. Do II etapu zakwalifikowało się łącznie 6 szkół - SP nr 8, 15, 20, 21, 35 i 45. Oficjalnego otwarcia finału turnieju dokonał Dyrektor Szkoły - Mariusz Mike.
W II etapie uczestnicy rywalizowali ze sobą w różnorodnych konkurencjach sportowych pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch", które były przeplatane zadaniami również sprawdzającymi wiedzę przyrodniczą.
Na końcowy wynik turnieju składała się suma punktów uzyskana przez szkoły w dwóch etapach.

Mimo wyrównanej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:
I miejsce zajęła SP nr 8
II miejsce - SP nr 45
III miejsce - SP nr 35
IV miejsce - SP nr 21
V miejsce - SP nr 15
VI miejsce - SP nr 20.
Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, wydawnictwa pedagogiczne oraz prywatnych sponsorów. Organizatorkami turnieju były Ewa Węgrzyńska, Anna Bierzyńska oraz Teresa Bernat.

sp29 turniej eko2017 2


Foto: SP 29 w Sosnowcu