Bulwar Czarnej Przemszy z prawdziwego zdarzenia

Napisane przez Sylwia Kosman
na 27 kwiecień 2017

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca wakacji
Wzdłuż Czarnej Przemszy na odcinku od ulicy Przyjaciół Żołnierza do ul. Wawel powstaną dwa kilometry ścieżki rowerowej oraz alejka spacerowa.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki poparciu, jakie zyskał w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu.
Zadanie zostało wstępnie oszacowane na 493 tys. zł, a najlepszą ofertę w postępowaniu przetargowym zaproponował Drogopol-ZW z Katowic (ponad 873 tys. zł). – Niestety, firma zrezygnowała z podpisania umowy. Ze względu na ogromne zainteresowanie mieszkańców tym projektem, któremu udzielili ogromnego poparcia, projekt najprawdopodobniej zostanie zrealizowany przez miejską jednostkę, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych – stwierdził Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Oprócz ścieżki rowerowej i spacerowej wzdłuż bulwaru zostaną ustawione ławki, w tym z przewijakami dla rodziców z dziećmi oraz mają zostać wybudowane punkty rekreacyjne, wyposażone w stojaki rowerowe, stoliki i ławki. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca wakacji.