Sosnowiec stawia na Kiepurę

Prezydent prosi o wsparcie

Informujemy, że, w związku ze staraniami Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński zwrócił się z apelem do władz miast Zagłębia Dąbrowskiego o poparcie inicjatywy Sosnowca dotyczącej nadania nazwy PLK w Pyrzowicach imieniem Jana Kiepury.


- Sosnowiec od 2008 roku czyni starania aby Port Lotniczy w Pyrzowicach nosił imię słynnego na całym świecie tenora. Wówczas rada miejska podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. W obecnej sytuacji, gdy Światowy Kongres Kresowian wyszedł z inicjatywą nazwania Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Kilara, ponawiamy nasz apel do włodarzy miast Zagłębia o wsparcie naszych działań – mówi prezydent Sosnowca.