"15" znów łączy Sosnowiec i Katowice

uroczyste otwarcie linii tramwajowej

31 października 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii tramwajowej nr 15. Tramwaj porusza się trasa łączącą Sosnowiec z Katowicami. Otwarcie linii tramwajowej nie oznacza jednak otwarcia ruchu na tej samej trasie dla samochodów.

Gruntowna modernizacja obu ulic oraz torowiska realizowana jest przez konsorcjum firm Skanska. Plac budowy przekazany został wykonawcy 20 września 2013 roku i obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych - po stronie Katowic i po stronie Sosnowca. Sumaryczny koszt obu zadań to około 27,5 mln zł netto. Zadania są elementami Projektu pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ruch tramwajów na przebudowywanym odcinku został wstrzymany 8 marca br. Było to konieczne, gdyż linia nr 15 w tym miejscu przebiegała jednym torem. Efektem kończącej się modernizacji jest zupełnie nowa, dwutorowa linia, dzięki której skróci się czas przejazdu tramwaju. Równocześnie z modernizacją torowiska gruntowanie przebudowane zostały ulice, którymi biegnie linia, perony przystankowe i chodniki.

Uruchomienie ruchu tramwajowego nie jest jednoznaczne z zakończeniem prac. W dalszym ciągu wykonawca będzie prowadził prace okołotorowe i wykończeniowe. Musimy się liczyć także z ewentualnymi kolejnymi przerwami w ruchu tramwajów, wynikającymi z rozpoczętych niedawno prac torowych w centrum katowickich Szopienic. Liczymy jednak, że te przerwy nie będą długotrwałe, a ewentualne utrudnienia możliwie zminimalizowane.

Ponownego otwarcia linii nr 15 dokonają Prezydenci Katowic i Sosnowca wraz z Zarządem Tramwajów Śląskich i przedstawicielami firmy Skanska. Po uroczystości tramwaje specjalne typu Pesa Twist wyruszą do Katowic i Sosnowca w pierwszy kurs pasażerski.

t15

t 15

Tram15  Tramwaj15