„Moja miara człowieczeństwa świecie piękny, szeroki…”

Wystawa fotograficzna w sosnowieckiej szkole
Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu od lat nazywane jest „Kuźnią talentów i charakterów". W szkole tej uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania także uzyskać fachową opiekę i wsparcie w artystycznych oraz naukowych działaniach.

W gimnazjum prowadzona jest między innymi klasa o zainteresowaniach geograficzno – turystycznych z podstawami fotografii, która oprócz nauczycieli prowadzących, może liczyć także na pomoc Pani Dyrektor mgr Iwony Szumilas – Kasińskiej. Pani Dyrektor przygotowała niezwykle ciekawą galerię fotograficzną będącą wyrazem filozoficznych przemyśleń autorki dotyczących człowieka oraz jego egzystencji. Wystawa nosi tytuł „Moja miara człowieczeństwa – świecie piękny, szeroki...", znajduje się na szkolnych korytarzach i jednocześnie skłania oglądających do refleksji oraz zachęca do tworzenia własnego warsztatu fotograficznego. Warto też dodać, że młodzież „Szesnastki" jako jedyna w Sosnowcu może uzyskać w osobie Pani Dyrektor wsparcie dyplomowanego coacha ukierunkowane na rozwój osobisty ucznia oraz jego dobro.
Wystawę można oglądać w murach Gimnazjum nr 16 im. M. Konopnickiej w Sosnowcu przy ul. Legionów 21.

wystawa gim nr 16