Tu mieszkam, tu zmieniam

konkurs grantowy
Bank Zachodni WBK Grupa Santander ogłosił ogólnopolski konkurs grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam". Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej może zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną. Na pomysł otrzymać można maksymalnie 20 tys.zł.


Pomysły zgłaszać można od 22 września do 23 listopada 2014 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie TUTAJ. Ogłoszenie zwycięzców, którzy w ocenie specjalnie powołanej kapituły konkursu opracowali najlepsze projekty i otrzymają dofinansowanie w postaci grantu, odbędzie się 17 grudnia 2014 roku. Jednocześnie od 8 do 14 grudnia 2014 roku internauci będą mogli wybierać projekty, które według nich przyniosą największą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci z największą liczbą głosów zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi w wysokości: 2 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.
Pomysły dotyczyć mogą:
-zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
-poprawy jakości życia
-zwiększenia zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę
-ochrony zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
-upamiętnienia i popularyzacji postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
-ochrony środowiska naturalnego
-budowy wspólnot międzypokoleniowych
-współpracy między organizacjami
Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html