Pierwszy Kontrakt Terytorialny podpisany

41 miliardów złotych dla województwa śląskiego !

77 przedsięwzięć o wartości prawie 41 miliardów złotych znalazło się w Kontrakcie Terytorialnym dla woj. śląskiego. To spis najważniejszych inwestycji w regionie, których realizację zaplanowano do 2023 roku. Kontrakt podpisali 26 września Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Mirosław Sekuła, marszałek województwa i Arkadiusz Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego.

– Pierwszy kontrakt otworzył przed nami szereg szans i możliwości. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie, a projekty zawarte w nowym kontrakcie za dziesięć lat będą oceniane rów nie dobrze. Cieszę się, że w rozwiązywaniu problemów i wyzwań stojących przed samorządami, nasz region nie zmiennie jest liderem – mówił podczas podpisywania kontraktu marszałek Mirosław Sekuła. – Jako pierwsze województwo w Polsce podpisaliśmy kontrakt regionalny. To bardzo dobra wiadomość – nie ukrywał Arkadiusz Chęciński, który po dzielił się tą in formacją z radnymi podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu. Pieniądze na inwestycje mają pochodzić z budżetu państwa, dotacji Unii Europejskiej, samorządów oraz prywatnych firm i uczelni. Kontrakt dzieli inwestycje na podstawowe i priorytetowe zarazem oraz warunkowe, które zostaną zrealizowane wtedy, kiedy się znajdą na nie pieniądze. W wielu przypadkach finansowy udział w inwestycjach będą musiały zapewnić tak że budżety miast. Na liście podstawowej znalazła się m.in. budowa autostrady A1 z Pyrzowic do Częstochowy. Trasa ma mieć 57 km długości i będzie kosztować około 3,43 mld zł. Inne plany obejmują odbudowę linii kolejowej Tarnowskie Góry -Pyrzowice -Zawiercie za ponad 330 mln zł i Inwestycje Tramwajów Śląskich w kolejne remonty torowisk za około 700 milionów złotych. Pewne są także prace na linii kolejowej nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno - Sosnowiec Południowy. Na razie jako warunkowe inwestycje określono m. in. budowę Drogowej Trasy Średnicowej, od węzła Janów do węzłów Bór za 600 mln zł oraz przebudowę za 800 mln zł węzłów na DK 94/86 na trasie Katowice – Sosno wiec – Będzin – Czeladź (DK 86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK 94). Na tej samej liście inwestycji warunkowych znalazły się jeszcze Zagłębiowski Park Linearny oraz zapewnienie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom cywilizacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Barbary w Sosnowcu.