Pomysły na Park

 Mieszkańcy decydują

Place zabaw, ścieżki rowerowe, wygodne alejki, wybieg dla psów,kawiarnia pod chmurką, siłownia na powietrzu, skate park oraz...monitoring. To niektóre z pomysłów, jakie przedstawiali mieszkańcy podczas konsultacji dotyczących po wstania Zagłębiowskiego Parku Linearnego, które odbyły się pod czas wakacji.

 

To właśnie mieszkańcy Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa, Siewierza i Psar oraz powiatu będzińskiego zadecydują, jak po winny wyglądać wybrane tereny zielone w ich miastach. W Sosnowcu planowany obszar zmian obejmie park Kruczkowskiego, na terenie którego znajduje się Egzotarium.
Największą atrakcją parku jest właśnie Egzotarium, w którym można zobaczyć ponad 100 gatunków roślin z różnych stref klimatycznych oraz liczne ekspozycje zwierząt, głów nie ryb i gadów. Przez ostatnie blisko 60 lat obiekt nie był jednak gruntownie remontowany. W ramach projektu planowana jest przebudowa Egzotarium na nowoczesny ośrodek edukacyjny z zapleczem nauko wym. Przed konsultacjami odbyły się badania ankietowe i zogniskowane wywiady grupo we z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne. To pozwoliło poznać ogólne oczekiwania mieszkańców dotyczące terenów zielonych
w Zagłębiu i przy gotować się do spotkań konsultacyjnych. We wrześniu zebrane pomysły mają zostać poddane głosowaniu mieszkańców poprzez ankiety kolportowane na terenie gmin oraz głosowanie na stronie internetowej www.parklinearny.pl.
Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w konsultacjach, zorganizowanych w Egzotarium, chętnie zabrali się do pracy. Na przygotowanych planszach mieli za zadanie stworzyć własną wizję parku i rozmieścić określone elementy infrastruktury. – Cieszę się, że mieszkańcy ma ją głos i wreszcie sami możemy zadecydować, jak po winien wyglądać nasz park i Egzotarium. Ta kich miejsc, gdzie można dobrze wypocząć, pospacerować na łonie przyrody, w pięknym, zielonym otoczeniu, a przy okazji uprawiać sporty, potrzebuje zarówno sześciolatek, jak i sześćdziesięciolatek– przekonywał Adam Zagórski, uczestnik konsultacji. Nie
brakowało gorących głosów w dyskusji, jak i do brych, a czasem i całkiem śmiałych pomy słów. Wśród ogólnych wskazówek dotyczących zagospodarowania przestrzeni wokół parku znalazły się m.in. tablice kierunkowe, parkingi wokół parku, a już w samym par ku, alejki i ścieżki rowerowe, oznaczenia dla osób nie widomych, wybieg dla psów, ścieżki edukacyjne, place zabaw, mi ni park czy ka wiar nie. – Istotą Zagłębiowskiego Parku
Linearnego jest wyznaczenie korytarza ekologicznego, przebiegającego dolinami rzek Przemszy i Brynicy przez samorządy Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Będzina, Siewierza, Sławkowa, Psar i powiatu będzińskiego – wyjaśnia Mariusz Kwaśniak, dyrektor kreatywny Grupy PRC w Czeladzi, organizator konsultacji. – Po przeprowadzeniu wstępnych ankiet i zorganizowaniu spotkań konsultacyjnych, podsumujemy zgłoszone pomysły na zagospodarowanie parku i poddamy je pod głosowanie mieszkańców. W sumie wypuścimy 16 tysięcy ankiet, w których mieszkańcy regionu wypowiedzą się, w jaki sposób powinien być zagospodarowany park w ich mieście– doda je. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 26 sierpnia, udało się podsumować pomysły i koncepcje z przepr wadzonych konsultacji i warsztatów. Teraz najczęściej powtarzające się pomysły, zostaną poddane pod głosowanie. Partnerstwo Gmin Zagłębia Dąbrowskiego, którego liderem
jest Dąbrowa Górnicza, otrzymało na przygotowanie projektu, tzn. konsultacje społeczne, dokumenty planistyczne oraz projektowe ponad 2 mln 282 tysiące zł dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009-2014, a same samorządy mają wydać na ten cel około 400 tysięcy zło tych. Inwestycja ma szansę na realizację w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020, jako projekt kluczowy o znaczeniu regionalnym.
SK