Nagrody Miasta w dziedzinie sportu

Zadecyduj. Złóż wniosek.
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, iż w dniach od 1 do 31 grudnia 2014 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca „TRENER ROKU" oraz o Nagrody Miasta Sosnowca „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU".


Z uwagi na konieczność wstrzymania naboru wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca „SPORTOWIEC ROKU" oraz o Nagrody Miasta Sosnowca „SPORTOWCY ROKU", termin składania wniosków o przyznanie ww. Nagród zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.
Zainteresowanych aplikowaniem o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca „TRENER ROKU" oraz o Nagrody Miasta Sosnowca „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU" informujemy, iż obowiązujący formularz wniosku jest dostępny w zakładce Wspieramy sosnowiecki sport, w której również znajduje się treść Regulaminu przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca „TRENER ROKU" oraz o Nagrody Miasta Sosnowca „DZIAŁACZ SPORTOWY ROKU".
Wnioski należy składać w Wydziale Kultury i Sportu, ul. S. Małachowskiego 3 w Sosnowcu, pok. 33 (poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30) lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału).