Najlepszy zawodnik i trener? Składanie wniosków trwa.

Zapraszamy do składania wniosków

Wnioski dotyczą przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w II kwartale 2016 roku.


Wniosek o przyznanie nagród lub wyróżnień może zostać złożony przez :
1. Właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika lub trenera.
2. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
3. Organizację pozarządową prowadzącą działalność w dziedzinie sportowej.
4. Zawodnika lub trenera zawodnika, który osiągnął wynik sportowy.

Wniosek powinien zawierać :
• imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata,
• dane dotyczące klubu sportowego zawodnika lub trenera,
• uwierzytelnione przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy informacje o osiągnięciach, za które ma zostać przyznana nagroda pieniężna lub wyróżnienie,
• wskazanie dyscypliny sportowej,
• uzasadnienie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na cele związane z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia oraz na upublicznienie faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia
Wnioski należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
przy ulicy 3 Maja 41 do dnia 1 sierpnia 2016 roku do godz. 15:30.
Druk wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy : tutaj

Uchwała nr 224/XXI/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe : tutaj
Druk wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia dla trenera wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej: tutaj

Uchwała nr 223/XXI/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej : tutaj