Fuzja przedsiębiorczości, nauki i talent

Sosnowiecki PNT Przedstawia

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny połączył biznes, nowoczesną gospodarkę i technologiczne innowacje.

 

Dziewięć nowoczesnych firm i 110 pracowników rozwija swoje umiejętności, talenty i pasje, oferując swoje usługi i produkty w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. W Parku ulokowali się przedstawiciele różnych branż. Funkcjonują tu nowoczesne centra projektowe, konstruktorskie, agencja reklamowa, pracownia badania opinii publicznej, producent i dostawca kompleksowych rozwiązań programistycznych oraz firma zajmująca się modelowaniem, projektowaniem i wzornictwem przemysłowym w technologii 3D. Swoistą wizytówką Parku jest spółka Nutrico z najnowocześniejszym w Polsce centrum badawczo-rozwojowym, produkującym mieszanki do poza jelitowego żywienia klinicznego. Natomiast spółka Gallup Arteria Management, zamierza docelowo zatrudnić na wet 1000
osób w uruchomionym niedawno Contact Center. – Park wbrew temu, co niektórzy twierdzą, rozwija się coraz bardziej. Zostało nam obecnie jedynie około 20 procent po wierzchni do wynajęcia. Patrząc przez pryzmat kryzysu gospodarczego, to jednak pomimo trudności gospodarczych, są chętni do współpracy z Parkiem. Firmy chcą posiadać markę, która nie wątpliwie podnosi prestiż firmy. Park jest właśnie taką marką, która dodaje splendoru – zapewnia Grzegorz Dąbrowski, Prezes Agencji
Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która zarządza SPNT.
SPNT stwarza bardzo dobre warunki do pracy i rozwoju oraz współpracy spółek, działających na terenie Parku. – Trzy firmy, działające na terenie naszego Parku, postano wiły połączyć wspólne siły, potencjał i energię do działania. Zamierzają utworzyć odrębny podmiot, który będzie się zajmować produkcją nowoczesnych
urządzeń. Szczegółów jednak nie mogę jeszcze zdradzać – mówi Grzegorz Dąbrowski. Działalność, prowadzona w Parku, jest bardzo szeroka. – Inicjujemy kontakt świata biznesu ze światem nauki. Świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków unijnych, wspieramy tzw. transfer pomiędzy firmami i uczelniami wyższymi, oferujemy usługi prawne, biznesowe i marketingowe – wylicza Tomasz Kamiński, Wiceprezes Zarządu w ARL. Udało się także po zyskać środki
na dwa projekty: „Startuj z SPNT" i „Startuj z SPNT 2". – To dwa bliźniacze projekty, przeznaczone dla osób przedsiębiorczych, które straciły pracę lub są zagrożone utratą pracy – wyjaśnia Grzegorz Dąbrowski. Uczestnikom projektu zostaną udzielone dotacje w wysokości do 40 tys. zł. W pierwszej edycji programu 17 uczestników, którzy zdecydowali się na założenie własnej działalności gospodarczej, otrzyma dotację na pro wadzenie własne go biznesu, a dodatkowo otrzymają jeszcze wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł przez pół roku z możliwością przedłużenia na kolejne półroczne. Do drugiej edycji projektu za kwalifikowało się 24 uczestników, a obecnie trwa ocena przedstawionych biznes planów.
– Na przyszły rok przygotowujemy się do realizacji nowych projektów i pozyskania kolejnych środków unijnych – zapowiada Grzegorz Dąbrowski. – W naszych planach jest tak że rozbudowa Parku, pod warunkiem, że uda nam się zdobyć określone środki. Nawet jeśli te plany się nie powiodą, to w zanadrzu mamy stworzenie nowoczesnego laboratorium, którego nie ma jeszcze w naszym regionie.
Nowa perspektywa unijna po winna nam pozwolić, jeśli nie na rozbudowę Parku, to przynajmniej na jednego rozwój – dodaje. Dobrze działa tak że „Wirtualne Biuro". Usługa polega na tym, że firma rejestruje swoją działalność na adres Parku, dzięki czemu może korzy stać z adresu SPNT. Może tak że korzystać z dodatkowych usług, np. usług korespondencyjnych lub innych usług recepcyjnych. Oferta jest skierowana głównie do podmiotów, które nie potrzebują stałego biura, ze względu
na charakter prowadzonej działalności al bo do nowo powstałych firm, których nie stać na prowadzenie własne go biura. Adres Parku, z którego korzystają przy prowadzeniu działalności, może być dodatkowo po wiązany z innymi usługami, czyli np. biurem na godziny. Park stwarza możliwość wynajęcia profesjonalnie wyposażonego pomieszczenia ze sprzętem biurowym na kilka godzin. Można umówić się na spotkanie z kontrahentem, spotkanie biznesowe czy podpisanie umowy. Z usługi „Wirtualnego Biura" skorzystało już kilkanaście firm. Na terenie Parku będzie realizowana także dodatkowa inwestycja, a mianowicie budowa restauracji. Ze względu na rosnącą z miesiąca na miesiąc liczbę pracowników, takie miejsce jest coraz bardziej potrzebne. Z nowego
obiektu będą mogli korzystać zarówno pracownicy Parku, jak i mieszkańcy dzielnicy. – Zgodnie z założeniami Park ma stymulować rozwój nowoczesnej gospodarki, przy ciągnąć inwestorów, łączyć naukę z biznesem. Uważam, że dobrze spełnia swoją funkcję. Na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ponieważ dopiero nabieramy rozpędu. Obecnie trwa ją rozmową z jedenastą spółką, która zamierza ulokować swoją działalność w Parku – podsumował Grzegorz Dąbrowski.