„WOLNOŚĆ! XXI Sosnowieckie Spotkania Artystyczne” - wystawa

24 stycznia o godz. 18.00 Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu zaprasza na wernisaż wystawy prezentującej prace uczestników 21. Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, które odbyły się w maju 2018 roku we Lwowie, w roku wyjątkowym - uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasłem przewodnim była WOLNOŚĆ!

Podobnie jak w poprzednich latach, zaproszeni do udziału w XXI Spotkaniach artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki: malarze, graficy i fotograficy zmierzyli się z tym tematem, który, z okazji jakże ważnego dla naszej ojczyzny jubileuszu, nie mógł być inny. Uczestnicy Spotkań wyjechali do Lwowa, by w kraju zmuszonym do obrony niezawisłości, rozpocząć swoje rozważania o wolności jako idei, bycie, rzeczywistości - w najszerszym znaczeniu.
Główną ideą przyświecającą organizatorom było podkreślenie wieloznaczności tego pojęcia,
a 100. rocznica niepodległości stała się dla uczestników punktem wyjścia do podjęcia dialogu na temat wolności, dlatego do Lwowa zaproszono artystów, których twórczość jest wieloznaczna i różnorodna pod względem podejmowanych tematów, środków wyrazu, interpretacji świata, artystycznego credo. Przecież dyskurs, w którym ścierają się odmienne stanowiska na temat współczesnej sztuki, nierozerwalnie związanej z pojęciem wolności osobistej, artystycznej etc. trwa nieustannie.
W XXI Sosnowieckich Spotkaniach Artystycznych udział wzięli: Zbigniew Bajek, Joanna Bratko-Lityńska, Maciej Cholewa, Jerzy Chrapka, Waldemar Jama, Dariusz Kindler, Marcin Korek, Michał Kusiak, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata, Arkadiusz Ławrywianiec, Izabela Łęska, Beata Mendrek, Damian Mickoś, Michał Minor, Kamil Myszkowski, Monika Panek, Zbigniew Podsiadło, Marek Rachwalik, Jolanta Rycerska, Jacek Rykała, Krzysztof Rzeźniczek, Irena Skalik, Teresa Solarz, Maciej Stobierski, Marek Wesołowski, Miłosz Wnukowski, Józef Wolny, Aleksandra Wójcik, Ewa Zawadzka, Jakub Zdejszy, Andrzej Zygmuntowicz.

Na wernisaż - wstęp wolny!
Termin: od 24 stycznia do 31 marca 2019 roku.

Źródło: Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu