„Morze, może”

Plener Fotograficzny

Zapraszamy do Sosnowieckiego Centrum Sztuki - Zamek Sielecki na XVII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne Plener Fotograficzny pt. „Morze, może”. Wernisaż odbędzoe się 24 października o godz.18.00. Wstęp wolny.

 

Jak co roku w październiku wystawa poplenerowa jest dorocznym podsumowaniem dorobku artystycznego sosnowieckich fotografików oraz zaproszonych gości. Jest to również odpowiedź jak podejść do tematu który jest przewodnim motywem Pleneru . Miasta naszego kraju, wsie , uzdrowiska zmieniły swe oblicza, ale morze, polskie morze jest jak przed wiekami najpiękniejsze. Stąd temat pleneru.: „Morze, może” - temat trudny, ale do rozwiązania. Każdy z uczestników jest osobowością twórczą i takie są też prace. Mam nadzieję, że wywołają u oglądających wystawę poplenerową trochę wzruszeń, uśmiechów, oraz miłych wspomnień.

Komisarz Pleneru Fotograficznego
Jerzy Łakomski

Lista uczestników Pleneru Fotograficznego:
Jerzy Łakomski, Marek Bebłot, Joanna Bratko-Lityńska, Teresa Solarz, Jerzy Chrapka,
Monika Gruszewicz, Kamil Myszkowski, Michał Kusiak, Stanisław Michalski, Damian Mickoś,
Anna Mika, Andrzej Niczewski, Patrycja Pawęzowska, Zbigniew Podsiadło, Maciej Stobierski,
Marek Wesołowski, Paweł Więcławek, Ewa Zawadzka.