Konkurs plastyczny dla dzieci i ich rodziców

Miejska Biblioteka Publiczna Zaprasza!
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat i ich rodziców, do udziału w konkursie plastycznym pt. "Zabawka ze skrawka" organizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia przez Filię nr 15 – Mec.

 

 

 


Regulamin konkursu:
1. Organizator: Filia nr 15 – Mec, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kisielewskiego 9a (pawilon).
2. Temat konkursu: "Zabawka ze skrawka"
3. Cele konkursu:
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
• doskonalenie zdolności manualnych,
• wzmacnianie więzi rodzinnych,
• stwarzanie okazji do wspólnego, twórczego działania i zabawy,
• utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przychylnego dzieciom i ich rodzicom.
4. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III szkół podstawowych i ich rodzice.
5. Forma pracy: maskotka wykonana ze skrawków (materiałów, nici, włóczki, itp.)
6. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę.
7. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
8. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora oraz wiek; imię i nazwisko rodzica; numer kontaktowy rodzica.
9. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 14.11.2014 do siedziby biblioteki, w godzinach jej otwarcia lub przesłać pocztą na adres ul. Kisielewskiego 9a, 41-219 Sosnowiec.
10. Jury oceniać będzie oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, a także estetykę wykonania pracy.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.sosnowiec.pl w dniu 25.11.2014.
12. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej i terminie odbioru nagrody telefonicznie.
13. Oceny prac plastycznych dokona Jury powołane przez Organizatora.
14. Laureaci I, II i III miejsca zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
15. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
16. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
17. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich podstawowych danych osobowych na stronie internetowej Organizatora, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).
18. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie
20. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Filia nr 15 - Mec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 9a, tel. 32 263 31 78 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.