Niezwykła wystawa „Wajda” i Pałacowa Noc Filmowa

wystawa potrwa do 15 lipca
Fenomen reżysera Andrzeja Wajdy i ukazanie niezwykłej sylwetki wszechstronnie uzdolnionego artysty i nietuzinkowego człowieka to główny cel organizatorów wystawy „Wajda", która została przygotowana przez pracowników Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

muzeum wajda1


Wystawa, której wernisaż odbędzie się 17 maja, zostanie zbudowana wokół kluczowych dla artysty toposów i wątków: najważniejszych realizacji filmowych i teatralnych, inspiracji malarskich oraz wielkich przyjaźni artystycznych. Pokaże Wajdę jako reżysera, scenografa, malarza, rysownika, społecznika, inicjatora wielu przedsięwzięć artystycznych, skupiającego wokół siebie najwybitniejszych ludzi polskiej kultury i wybitne osobistości XX wieku.
Wystawa skupi się na kilku wiodących nurtach. Pokaże dorobek filmowy reżysera, fragmenty wybranych filmów: „Kanał", „Popiół i diament", „Ziemia obiecana", „Człowiek z marmuru", „Nastazja" i jego realizacje teatralne, m.in. w Starym Teatrze w Krakowie „Biesy", „Noc listopadowa", „Hamlet", „Wesele" oraz twórczość plastyczną reżysera: obrazy, rysunki, szkice oraz jego inspiracje malarskie, m. in. związek z Grupą Samokształceniową i Andrzejem Wróblewskim. Ważne miejsce w życiu reżysera zajmowały relacje z nietuzinkowymi twórcami, artystyczne przyjaźnie, dlatego ten wątek zostanie także mocno zaakcentowany, podobnie jak jego fascynacja krajem „kwitnącej wiśni". Oprócz fragmentów wybranych filmów, które uzupełnią scenariusze, szkice i studia autora, widzowie zobaczą projekty scenograficzne, kostiumów Krystyny Zachwatowicz. Spośród zgromadzonych ponad 300 obiektów, większość będzie zaprezentowana po raz pierwszy. Pochodzą z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie (kolekcji i Archiwum Andrzeja Wajdy), Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Muzeum Narodowego w Krakowie, MuzeumSztuki w Łodzi i osób prywatnych.


Wystawie, która potrwa do 15 lipca, będzie towarzyszył katalog w formie albumowej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Wajda School/Wajda Studio.
Wernisaż rozpocznie się o godz. 18.00. Podczas wernisażu wykład pt. „Kluczowe wątki i toposy w twórczości Andrzeja Wajdy" wygłosi dr Anna Król z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha" w Krakowie.

muzeum wajda2

 

W RAMACH NOCY MUZEÓW 19 MAJA ODBĘDZIE SIĘ PAŁACOWA NOC FILMOWA I JARMARK U SCHOENÓW

PAŁACOWA NOC FILMOWA:
Godz. 17.00: Kręci się-rodzinne warsztaty filmowe, Studio Filmowe Off Masters z Krakowa
Godz. 19.00: Jak być artystą kina? Andrzej Wajda - wykład, prof. dr hab. Tadeusz Lubelski, Uniwersytet Jagielloński
Godz. 20.00: Występ artystów Piwnicy pod Baranami: Kamila Klimczak, Maciej Półtorak, Rafał Jędrzejczyk, akompaniament: Michał Półtorak - skrzypce, Paweł Pierzchała - fortepian
Godz. 21.00: Andrzej Wajda. Róbmy zdjęcie! - prelekcja filmu dokumentalnego, 2008 r., reż. Marcin Sauter, Maciej Cuske, Thierry Paladino, Piotr Stasik, 54 min., Wajda School
Godz. 22.00: Kuratorskie oprowadzania po wystawie Wajda


JARMARK U SCHOENÓW:
Godz. 15.00 - 19.00: To pierwsza tego rodzaju impreza plenerowa, która będzie towarzyszyła ogólnopolskiej „Nocy Muzeów" w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.
Dedykowana jest miłośnikom staroci, wielbicielom dawnych kolekcji oraz osobom, które posiadają oryginalne zbiory, ceniącym urok dawnego rękodzieła. Wstęp wolny.

zdjęcia: arc Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie