Dotacja dla Zamku Sieleckiego

Zamek z dofinansowaniem

Ponad 3 mln 334 tys. dofinansowania otrzyma Zamek Sielecki w Sosnowcu. Projekt pod nazwą „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne" został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski


W ramach projektu zaadaptowane do użytku ma zostać skrzydło, które znajduje się bliżej Basenu Sieleckiego. Odrestaurowana, a następnie udostępniana zwiedzającym, miałaby zostać także baszta, w której to części znajduje się ekspozycja archeologiczna. Środki zostaną także przeznaczone na odświeżenie polichromii i odtworzenie barokowej roślinności w ogrodzie. Sam obiekt zostanie dodatkowo oświetlony i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja w całości pochłonie prawie 4 mln złotych.

SK