Dni Muzuem

Świ ętuja po raz szósty

Od 4 do 7 września zapraszamy na kolejną edycję Dni Muzuem.

P R O G R A M
wrzesień 2014 r.
MUZEUM W SOSNOWCU
ul. Chemiczna 12, www.muzeum.org.pl
tel.(32) 363 45 10, 363 45 18
poniedziałek nieczynne
wtorek - piątek 10.00-17.00
sobota 10.00-17.00
niedziela 12.00-17.00

04.09 godz.17.00
Konferencja popularnonaukowa Prezydent Miasta Sosnowca ALEKSY BIEŃ (1894-1977). W 120. rocznicę urodzin
Współorganizator: VI LO w Sosnowcu
05.09 godz. 11.00
Wspomnienia przy świecach
Dedykowane Ludwikowi Kasprzykowi oraz zmarłym członkom Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Będzinie:
Krystynie Płyślak, Waldemarowi Maciążkowi, Włodzimierzowi Wójcikowi, Zdzisławie Gwiaździe, Mirosławowi Poncz-kowi
Współorganizator: Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Będzinie

VI DNI MUZEUM W SOSNOWCU

06.09 Dzień Kuchni Polskiej
16.30 Otwarcie wystawy Kiedy Staszic był kobietą... W 120. rocznicę utworzenia Szkoły Realnej w Sosnowcu
17.30 Otwarcie wystawy Tradycje kuchni polskiej w sztuce i kulturze
18.00 Stara vs nowa kuchnia. Wojna czy historia pewnych smaków? – spotkanie
z red. Aleksandrą Czaplą-Oslislo (Gazeta Wyborcza)
18.45 Bigos staropolski przygotowany i sponsorowany przez Restaurację Magiel Kulinarny z Sosnowca

07.09. VI Zagłębiowskie Miodobranie (organizowane przy udziale kół pszczelarzy z Będzina, Czeladzi i Sosnowca)

14.00 Sadzenie „Dębu Wolności" z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Sosnowieckiego ks. dr Grzegorza Kaszaka, Prezy-denta Miasta Sosnowca Kazimierza Górskiego i Zbigniewa Binko, Prezesa ŚZP w Katowicach
Otwarcie wystawy XLIII Apimondio Kijów 2013 przygotowanej przez Adama Wilczyńskiego (ŚZP)
Rajska zalewajka, przygotowanej przez Restaurację Cegielnia w Sosnowcu
14.00 – 18.00
Sprzedaż produktów pszczelarskich: miodu, pyłku pszczelego i wyrobów
z wosku, chleba św. Doroty z Będzina, książek, zabawek...
Konkurs Najsmaczniejszy Zagłębiowski Miód
Konkurs „Bilet niespodzianka"- nagroda główna „Weekend z Nissanem Qashqai"
oraz pokaz najnowszej generacji tego samochodu przygotowany przez JAPAN MOTORS w Dąbrowie Górniczej
Tablica multimedialna Z życia pszczół dla dzieci i młodzieży (Nadleśnictwo Katowice)
15.00 Warsztaty Jak założyć pasiekę rodzinną? (uczestnicy otrzymują certyfikat)
Antoni Bieniecki, mistrz pszczelarski
15.30 i 16.30
Pokaz miodobrania połączony z degustacją
Krzysztof Kluba, mistrz pszczelarski
Pokaz wyrobu masła połączony z degustacją chleba św. Doroty
16.00 Wykład Miód i jego właściwości lecznicze
dr n. med. Andrzej Siwiec, Dyrektor Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
18.00 Rozstrzygnięcie konkursu Najsmaczniejszy Zagłębiowski Miód

■ W Y S T A W Y C Z A S O W E
TRADYCJE KUCHNI POLSKIEJ W SZTUCE I KULTURZE
Wystawa prezentuje obyczaje i tradycje związane z przyrządzaniem i spożywaniem pokarmów oraz ich rolę w kulturze narodo-wej. Przedstawia dzieje wybranych potraw oraz sposoby ich spożywania. Jest podzielona na cztery części: kuchnię z naczy-niami
i akcesoriami służącymi bezpośredniemu przygotowaniu potraw, spiżarnię, gdzie można zobaczyć różne sposoby przechowy-wania zapasów i przetwórstwo domowe, kredens z szafami, w których znajdują się różne serwisy stołowe, jadalnię ze stołami - chłopskim i szlacheckim, zastawionymi na różne okazje.
Prezentowane naczynia, sprzęty i akcesoria są cennymi przykładami rodzimego rzemiosła artystycznego. Nie brakuje również ciekawych zabytków etnograficznych związanych z kuchnią. Temat ilustrują także malarskie, graficzne i rzeźbiarskie przedsta-wienia oraz słynne wydawnictwa kulinarne z reprintem pierwszej polskiej książki kucharskiej Stanisława Czernieckiego
Compendium ferculorum albo zebranie potraw. Eksponaty wypożyczono aż z 11 muzeów, od osób prywatnych, pochodzą także ze zbiorów własnych.
Wystawa jest czynna od 7 września do 31grudnia 2014 roku

KIEDY STASZIC BYŁ KOBIETĄ...
W 120. ROCZNICĘ UTWORZENIA SZKOŁY REALNEJ W SOSNOWCU
Kiedy Staszic był kobietą? Nigdy i zawsze. Nigdy, ponieważ ksiądz Stanisław Staszic był oczywiście mężczyzną. Zawsze, po-nieważ w Liceum (wcześniej w Gimnazjum, a jeszcze wcześniej Szkoła Realna) im. Stanisława Staszica kobiety zawsze były obecne – jeżeli nie fizycznie (szkoła przez większość swojej historii nie była koedukacyjna), to w sercach i umysłach jej uczniów
– młodych, dojrzewających mężczyzn.
Ekspozycja ilustruje dosłownie i w przenośni kobiecą stronę licealnej duszy: wrażliwość, piękno, subtelność, intuicję. Patron - człowiek Oświecenia , ale wyjątkowo czuły na sztukę, zapewne uśmiecha się widząc jak pod jego imieniem prezentują swój dorobek artystyczny „Kobiety Staszica". Przedstawia prace absolwentek: Katarzyny Moric, Moniki Mysiak, Anny Poduszyńskiej i Marty Rozenau oraz świetnie zapowiadających się młodych artystek zmarłych śmiercią tragiczną: Eweliny Chrzanowskiej i Anny Zawadzkiej, a także obecnych i byłych nauczycielek: Jolanty Wychowaniec, Marty Lachor-Winiarskiej, Marii Matyja-Rozpary i Bożeny Wojciechowskiej-Karbownik.
Wystawa jest czynna od 7 września do końca października 2014 roku