Sprzątali Maczki

"Wiosenne sprzątanie świata"

30 kwietnia dzieci i młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 wraz z grupą dorosłych osób, mieszkańców Maczek, podjęli się sprzątania dzielnicy w ramach akcji "Wiosenne sprzątanie świata".

 

Uprzątnięto Cieśle, Wągródkę, Stare Maczki oraz dworzec kolejowy i jego okolicę, miejsca pod kładką biegnącą nad torami i dojście do niej od strony ul. Krakowskiej w samych Maczkach. Inicjatorami akcji byli: Joanna Żurek i Grażyna Lipecka oraz Jan Jelonek i Stanisław Stawarz, organizatorami natomiast dyrekcja i grono pedagogiczne ZSO nr 11 w Sosnowcu-Maczkach oraz Rada Dzielnicy Maczki w Sosnowcu. Z terenu dzielnicy zebrano bardzo dużo śmieci, które w kilkudziesięciu workach (ok.70 szt.) zgromadzono na obrzeżach przydrożnych rowów wzdłuż trasy sprzątania.


- Dziękujemy bardzo za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji radnemu Janowi Bosakowi, firmie "Remondis" za sprawną zbiórkę zebranych i przygotowanych w workach śmieci, dzieciom i młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom dzielnicy Maczki za zaangażowanie i czas poświęcony dla zrobienia porządku w Maczkach – podkreślali organizatorzy.