Wrota Komnaty Świetlików zostały otwarte!

Moc wsparcia

Cieszę się, że powstało kolejne miejsce, w którym będzie można pomóc dzieciom. „Kraina Świetlików” to przede wszystkim mądra profilaktyka na tym etapie, kiedy jeszcze nie jest za późno – zainaugurował działalność „Komnaty Świetlików” Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, który 26 listopada gościł w Sosnowcu.

Zwrócenie uwagi na to, że przemoc może się wydarzyć w każdym miejscu i w każdej sytuacji jest czymś, co popycha nas do działania. Nie ma przyzwolenia społecznego dla stosowania przemocy. Z 40 tysięcy interwencji, jakie rocznie podejmuję, połowa dotyczy przemocy psychicznej i fizycznej, zwłaszcza tej psychicznej – dodał.

„Komnata Świetlików”, a właściwie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi, to nie tylko przyjazny pokój do przesłuchań dzieci, ale przede wszystkim centrum wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla dzieci i dorosłych. Mieści się w siedzibie Miejskiego Klubu im. J. Kiepury przy ul. Będzińskiej 6 w Sosnowcu. Działa w ramach powołanego stowarzyszenia Moc Wsparcia Auxilium. Główną rolą Komnaty Świetlików będzie przygotowanie dziecka do roli świadka. Stworzono więc miejsce przyjazne, kolorowe, nastawione na potrzeby dziecka, w którym każde będzie mogło swobodnie i bez lęku zeznawać oraz znaleźć pomoc i wsparcie.

Pracujemy w Sosnowcu nad systemem, który będzie przeciwdziałał przemocy na etapie najwcześniejszym. Jestem dumny, że mamy w mieście takich fachowców, którzy pracują nad tymi problemami skutecznie i efektywnie. Sosnowiec jest liderem tych działań w Zagłębiu, a może i w województwie śląskim – mówił podczas konferencji prasowej Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta miasta. – Tutaj narodził się pomysł powstania Regionalnej Śląskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która ma na celu wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu przeciwdziałania przemocy na terenie województwa. Gminy wchodzące w skład koalicji są wiodące we wdrażaniu rozwiązań interdyscyplinarnych i od lat aktywnie działają w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dodał.

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi „Kraina Świetlików” zostało powołane przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia Auxilium w październiku tego roku. To specjalistyczna placówka, której zadaniem jest wsparcie psychologiczne, diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa, porady prawne czy edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Nie było dotąd miejsca w Sosnowcu, które kompleksowo zajmowałoby się profilaktyką, pomocą dla dzieci do 12., 13., roku życia czy przygotowaniem dziecka do roli świadka w procedurach prawnych – mówi Magda Drdzeń, prezes stowarzyszenia Moc Wsparcia Auxilium. – W ramach działalności stowarzyszenia będzie można bezpłatnie skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej czy prawnej. Wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin, czyli psycholodzy, trenerzy, pedagodzy, pracownicy socjalni czy prawnicy będą służyć profesjonalną pomocą – zapewnia. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie: www.moc-wsparcia.pl.

Rzecznik praw dziecka wziął także udział w IV regionalnej konferencji pt. „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbyła się w Wyższej Szkole „Humanitas”.

Działalność Komnaty Świetlików zainaugurowali Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta miasta (z lewej) oraz Marek Michalak – rzecznik praw dziecka.

Wrota Komnaty Świetlików zostały otwarte!

Sylwia Kosman
fot. Sylwia Kosman