Kot Hilary

kotek

Kot Hilary

Elegancki kot Hilary
Kupił sobie okulary.
Oczarować chciał sąsiadki,
By robiły mu obiadki
I na mleczko zapraszały-
-chciał mieć pełny brzuch swój mały.
Lecz zbyt ciemne wybrał szkiełka,
I choć czule spod nich zerka,
Nikt nie dostrzegł tych zalotów.
„Mam dziś dosyć wszystkich kotów!"-
-zmartwił się Hilary deczko
I samotnie pije mleczko
Z kubka, który zawsze lubił.
Okulary już gdzieś zgubił.

                      Izabela Michta

Autorem ilustracji jest Jakub Biernacki.